Privacy Policy

Privacy Policy

 

Bescherming persoonsgegevens

Wij vinden uw privacy erg belangrijk.

 

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Over ons

Karin Broeders (Broeders Recruitment)

Hamerstraat 10

7556 MZ Hengelo

 

KvK: 54599458

 

Welke gegevens verzamelen we?

Voor het werving- en selectieproces zullen naam- en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, het cv en overige gegevens die door u zijn opgegeven en benodigd zijn voor de werving en selectie worden bewaard.

 

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen bepaalde gegevens worden opgevraagd. Deze gegevens betreffen de voornaam, achternaam en een e-mailadres.

 

Met welk doel gebruiken we deze gegevens?

De opgeslagen gegevens worden op twee manieren gebruikt bij Broeders Recruitment:

 

  • De opgegeven gegevens en het cv worden gebruikt voor het werving- en selectieproces, zodat bij een geschikte vacature contact opgenomen kan worden.

 

  • De opgegeven naam en het e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief met informatie over actuele vacatures en andere informatie (indien u zich hiervoor heeft ingeschreven).

 

Indien uw gegevens worden voorgelegd aan een opdrachtgever wordt u hiervoor vooraf toestemming gevraagd. Gegevens worden dus nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

 

Uw gegevens

Wanneer uw gegevens bij ons in het bestand staan en u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door middel van een uitschrijflink onderaan iedere nieuwsbrief. Wanneer uw gegevens voor werving bij ons in het bestand staan, kunt u op elk moment een e-mail sturen met het verzoek de gegevens te verwijderen. Wij zullen de gegevens zo snel mogelijk uit het bestand halen en de gegevens zullen niet bewaard worden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Voor de beveiliging van de persoonsgegevens zijn technische maatregelen genomen. Met deze maatregelen, onder meer een versleuteling met SSL-certificaat, zijn de gegevens op passende wijze beschermt.

 

Cookies en Google Analytics

Om te kunnen zien hoe bezoekers gebruik maken van onze website gebruiken wij Google Analytics. Hierbij worden cookies geplaatst door Google. Bij het opslaan van deze gegevens worden de IP-adressen niet gebruikt en kunt u dus niet persoonlijk herleid worden. Wanneer u niet wilt dat cookies gebruikt worden, kunt u de cookies in de browser uitschakelen. Dit kan echter het gebruik van onze diensten en de website beperken.

 

Bewaartermijn

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Wanneer u aangeeft dat uw gegevens niet meer bewaard mogen worden, zullen deze gegevens binnen 4 weken worden verwijderd.

 

Wij bewaren uw gegevens voor wervings doeleinden 1 jaar lang met uw toestemming. Na dit jaar zult u opnieuw toestemming moeten geven.

 

Aan het bewaren van gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief zit geen maximale bewaartermijn. U kunt zich natuurlijk wel uitschrijven.

 

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevens verklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

 

Hiernaast heeft u altijd het recht om uw gegevens in te zien en eventueel aan te passen, mochten de gegevens onjuist zijn.

 

Voor zowel het intrekken van de toestemming als het inzien van de gegevens kunt u hiervoor per e-mail een verzoek indienen. Dit verzoek kan gemaild worden naar info@broedersrecruitment.nl. Binnen 4 weken zullen wij uw verzoek in behandeling nemen.

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Heeft u vragen over deze Privacy Policy? Mail naar: info@broedersrecruitment.nl.

 

https://www.broedersrecruitment.nl/wp-content/uploads/2016/09/logo.png
Hide Buttons